REACTIE NIOD (Nieuwe ontwikkelingen?)

Geachte heer Danckaert,

 

Ik vrees dat het niet eenvoudig zal zijn om deze Russische slachtoffers hun naam terug te geven. Het NIOD beschikt in ieder geval niet over een namenlijst van tewerkgestelde Sovjetburgers. Er is mij ook geen instelling in Nederland bekend die over een dergelijke namenlijst zou kunnen beschikken. Ik neem aan dat in het (oude) gemeentearchief van Melick en Herkenbosch geen proces-verbaal van de plaatselijke gemeentepolitie te vinden is waarin de namen van de doodgeschoten personen worden genoemd?

 

Het NIOD heeft weinig ervaring met het zoeken naar de namen van oorlogsslachtoffers afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Ik raad u dan ook aan om advies te vragen aan de heer Remco Reiding, die op dat gebied over zeer veel kennis beschikt. U kunt hem benaderen via de Stichting Russisch Ereveld: website http://www.russisch-ereveld.nl/, e-mail russisch_ereveld@hotmail.com.

 

Met vriendelijke groet,

J.K. (naam uit privacy-overwegingen niet vermeld door auteur),

NIOD Afdeling Collecties en Diensten.

 

Belangrijke Noot van Roland Danckaert: Remco Reiding, die namens de Stichting Russisch Ereveld al vele namen en familieleden van gesneuvelde Russische soldaten heeft opgespoord (en die is onderscheiden voor zijn werk), heeft mij via e-mail (13-01-2013) laten weten het verhaal over de drie Russische dwangarbeiders in Melick te kennen!

 

Gezamenlijk zullen we hopelijk proberen om hun identiteit te achterhalen en hun families in te lichten!

 

Wordt vervolgd?!

Maak jouw eigen website met JouwWeb